Правова держава і громадянське суспільство, Курсова 2017 р.

2.00 $

Описание

Зміст
Вступ
РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВОВУ ДЕРЖАВУ
1.1. Ідея правової держави як загальнолюдська цінність
1.2. Основні ознаки правової держави
РОЗДІЛ 2 ПРАВОВА ДЕРЖАВА, ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І ШЛЯХИ ЇХ ПОБУДОВИ
2.1. Співвідношення правової держави і громадянського суспільства
2.2. Шляхи формування правової держави в Україні
Висновки
Список використаних джерел

зроблено спробу розв’язати такі завдання:
встановити поняття правової держави;
розкрити ідею правової держави як загальнолюдську цінність;
визначити основні ознаки правової держави;
дослідити співвідношення правової держави і громадянського суспільства;
проаналізувати шляхи формування правової держави в Україні

Методичка тут
метод Теорія держави та права НАВС 2016