Правознавство, контрольна вар 6

1.00 $

Категория:

Описание

Варіант 6
1. Питання першого рівня складності
1. Трудове право регулює …
2. Права людини — це …
3. До кримінальної відповідальності можуть бути притягнуті суб’єкти
злочину — осудні особи, які досягли, за загальним правилом, … років.
4. Презумпція невинуватості у кримінальному праві полягає у…
5. Назвіть основні види правопорушень.
6. Основними завданнями адвокатури є…
7. Цивільні правовідносини — це …
8. Позовна давність це — …
9. Залежно від ступеня завершеності злочини поділяються на:
10. Назвіть три види заходів адміністративного примусу.
2. Питання другого рівня складності
1. Цивільно-правова відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом
підвищеної небезпеки
2. Шлюбний договір: поняття, порядок укладення, термін дії
3. Система та завдання правоохоронних органів
3. Питання третього рівня складності
Під час роботи в майстерні вузла зв’язку Іваненко випадково доторкнувся
до паяльника, з якими щойно працював Сидорчук. Від несподіваного опіку та
болю Іваненко різко відсмикнув руку і наніс ліктем удар в око Сидорчуку, який
сидів позаду. Внаслідок травми Сидорчук втратив зір на одне око.
Чи є дії Іваненка злочином? Обґрунтуйте свою відповідь.

Методичка тут:
метод. практич Правознавство