Соціальні ризики, реферат 2012

1.00 $

Категория:

Описание

Зміст

Поняття, ознаки та види соціальних ризиків.
Непрацездатність як соціальний ризик. Види непрацездатності.
Загальна характеристика постійної непрацездатності.
Поняття, ознаки та порядок встановлення стійкої непрацездатності.
Загальна характеристика груп інвалідності.
Причини інвалідності.
Поняття та загальний порядок розслідування нещасного випадку на виробництві.
Поняття та порядок розслідування професійного захворювання.
Поняття безробіття (часткового безробіття). Порядок визнання громадянина безробітним.
Втрата годувальника як соціальний ризик.
Поняття, критерії та порядок підтвердження малозабезпеченості.
Співвідношення з бідністю. Межа бідності.
Нормативноправові акти.
Список літератури.

В Конституції України окреслюється менш вузьке коло соціальних ризиків, ніж передбачено іншими нормативно-правовими документами. Так, в Конституція йдеться про втрата працездатності, старість, втрата годувальника, безробіття.
Система соціальних ризиків не є сталою, вона динамічно змінюється залежно від розвитку держави та проголошених нею цінностей. Сучасний перелік соціальних ризиків, що зумовлюють право особи на соціальне забезпечення визнаний міжнародним співтовариством (Загальна декларація прав людини (1948), Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права (1966), Європейська соціальна хартія (1961), Конвенції Міжнародної Організації Праці) та закріплений у національному законодавстві (ст. 46 Конституції України).