Співвідношення теорії держави і права з іншими гуманітарними науками, Курсова 2015 р.

2.00 $

Описание

Зміст
Вступ
Поняття та ознаки предмета Теорія держави і права
Формування загальної теорії держави і права як самостійної науки
Місце і роль теорії держави і права в системі суспільних наук
Співвідношення теорії держави і права з філософією, економічною теорією, соціологією, політологією, соціальною психологією
Висновки
Список використаних джерел

усі суспільні науки так чи інакше під своїм кутом зору вивчають державу і право. Але тільки теорії держави і права притаманні ці суспільні явища як самостійний (і самодостатній) предмет дослідження. Проте при їх вивченні теорія держави і права враховує прогресивні надбання інших суспільних наук, використовує їх для повнішого і глибшого розуміння державно-правової дійсності.

Методичка тут методичка Теорія держави та права