Взаємозв’язок суспільства, держави, права і особи, Курсова 2019 р.

3.00 $

Описание

Зміст
Вступ
Поняття і характеристика громадянського суспільства
Партії та держава в політичній системі
Правові форми взаємовідносин держав і громадського суспільства
Висновки
Список використаних джерел

Громадянське суспільство перебуває поза межами такої довільної регламентації з боку держави. Воно повинно мати певну автономію щодо держави як політичного інституту. Враховуючи дискусійність даної проблеми, слід наголосити на обов’язковості врахування як українського, так і світового історичного досвіду громадянського примирення і розбудови громадянського суспільства при виробленні відповідних політичних стратегій та конкретних політико-управлінських рішень.

Методичка тут методичка Теорія держави та права