Теорія держави та права як фундаментальна та світоглядна наука, Курсова 2018 р.

3.00 $

Описание

Зміст
Вступ
Історія виникнення теорії держави та права
Предмет Теорія держави та права
Місце теорії держави та права в системі суспільних наук
Місце теорії держави та права в системі юридичних наук
Висновки
Список використаних джерел

Актуальність даного дослідження зумовлена тим, що теорія держави і права — система наукових знань про об’єктивні властивості держави і права (їх внутрішню структуру і логіку розвитку); про основні та загальні закономірності виникнення, розвитку і функціонування державно-правових явищ. А вся побудова держави та її діяльність регламентуються правовими нормами, а правові норми видаються і забезпечуються державою. Держава немислима без права як засобу вирішення державних завдань і виконання своїх фундаментальних функцій. У нормах права держава здобуває своє юридичне оформлення. її діяльність здійснюється тільки на підґрунті правових норм. У цьому відношенні велика роль конституцій, що закріплюють структуру держави, систему її органів, їх завдання, компетенцію, форми діяльності.

Методичка тут методичка Теорія держави та права