Задача 1, вариант 18, 2010 г.

1.00 $

Категория:

Описание

Податкова інспекція звернулася до районного суду із заявою про стягнення зборів із громадянина Бойка за використання ним водних ресурсів і загальнопоширених копалень. У суді Бойко пояснив, що на земельній, яка відведена йому і передана для ведення фермерського господарства, міститься ставок, який він використовує для напування худоби, а також запас глини, гравію і піску, який він використовував для будівництва господарських споруд та шляхів.
Такі ресурси, на його думку, він має право використовувати безплатно, враховуючи, що періодично і вчасно вносить податок за передану в його власність землю.
Дайте аналіз основних екологічних обов’язків громадян
Вирішіть справу.

До майнових належать обов’язки: компенсувати шкоду, заподіяну забрудненням та іншим негативним впливом на довкілля; вносити плату за спеціальне використання природних ресурсів та штрафи за екологічні правопорушення; компенсувати витрати на проведення екологічної експертизи, аудиторського аналізу щодо об’єктів і видів діяльності, які становлять підвищену екологічну небезпеку; впроваджувати нові технології, які запобігають шкідливому впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людей тощо.

Методичка тут
метод Правознавство Полтава Кондратюка