Задача 32, 2009 р.

1.00 $

Описание

З’ясувати зміст господарських операцій, проведених на підприємстві
Дт Кт
«Виробництво» «Напівфабрикати»
«Адміністративно-управлінські витрати» «Знос основних засобів»
«Покупці та замовники» «Дохід від реалізації готової продукції»
«Відрахування на соціальне страху-вання на випадок безробіття» «Розрахунки з оплати праці»
«Розрахунки з оплати праці» «Каса в національній валюті»
«Розрахунки за страхуванням від нещасних випадків» «Поточні рахунки в банку»
«Собівартість реалізованої продукції» «Готова продукція»
«Готова продукція» «Виробництво»
«Витрати збуту» «Паливо»
«Паливо» «Постачальники»

«Виробництво» «Напівфабрикати» Відображено вартість напівфабрикатів, використаних для виробництва продукції

Методичка тут:
методичка Cудова бухгалтерія 2009