Форми міжнародних економічних відносин курсова 2021

3.00 $

Описание

План
Вступ
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
1.1 Міжнародний поділ праці і кооперація виробництва
1.2 Поняття, історичний розвиток та форми міжнародних економічних відносин
РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ФОРМИ МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
2.1 Міжнародна торгівля як головна форма міжнародних економічних відносин
2.2 Міжнародний рух капіталів
2.3 Міжнародна інвестиційна діяльність і виробниче співробітництво. Міжнародні науково – технічні відносини
2.4 Міжнародна міграція робочої сили
РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА ОРІЄНТИРИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
Висновки
Список використаних джерел

Робота містить 54 сторінки.

Для економік нового типу, які функціонують у несприятливих умовах поглиблення нестійкості світогосподарської системи та прискореного входження до структур вже сформованих економічних зв’язків, питання самовизначення у глобальному середовищі та створення дієвих механізмів ефективної міжнародної інтеграції є пріоритетними напрямами наукових досліджень та практичної діяльності, що зумовлює актуальність даної роботи.
Становлення ринкової економіки в Україні спричинило лібералізацію зовнішньоекономічних відносин та дало підстави підприємствам самостійно обирати їх форми та напрями. Разом з цим на рівні організацій – суб’єктів господарювання – загострюється проблема формування ефективного управління зовнішньоекономічною діяльністю, яке б забезпечувало її прибутковість, незалежно від обраних напрямів міжнародних економічних відносин, що формуються та реалізуються Україною.
Об’єктом роботи є така система економічних зв’язків, яка вийшла за межі національних кордонів, характеризується взаємодією окремих осіб, держав і міжнародних організацій, і саме тому називається міжнародною.
Метою даної роботи є аналіз концепції міжнародних економічних відносин та встановлення її значення для України.
Завданням даної роботи є:
— встановлення поняття концепції міжнародного поділу праці та його значення для міжнародних економічних відносин;
— визначення поняття, історичного розвитку та ознак сучасних народних економічних відносин;
— загальна характеристика окремих форм міжнародних економічних відносин, а саме: міжнародної торговлі, міжнародного руху капіталів, міжнародної міграції робочої сили, міжнародного інвестування, міжнародних науково-технічних і виробничих відносин;
— аналіз перспектив розвитку та орієнтирів для міжнародної економічної діяльності в Україні.
Проблемами теоретичних аспектів міжнародних економічних відносин, розвитку міжнародних економічних відносин країни, впливу на розвиток зовнішньоекономічних орієнтирів вітчизняних товаровиробників знаходяться в полі зору великої когорти вчених, таких як: А.П. Голіков, Ю.Г. Козак, В.О Кравченко, Л.І. Михайлова, Т.М. Мельник, Н.В. Рєзнікова, Т.П. Якшина та інших.