Україна в системі міжнародних валютно-фінансових відносин курсова 2021

3.00 $

Описание

План
Вступ
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНИХ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН
1.1 Поняття та сутність міжнародних валютно-фінансових відносин
1.2 Еволюція світової валютної системи
1.3 Валютний курс: поняття, види, державна політика
РОЗДІЛ 2 СИСТЕМА ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО РИНКУ
2.1 Світовий валютний ринок: стан і динаміка
2.2 Тенденції розвитку сучасного валютно-фінансового ринку
2.3 Вплив сучасної геополітики на світову валютно-фінансову систему
РОЗДІЛ 3 МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ ТА РИЗИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ФІНАНСОВИХ КРИЗ
3.1 Економічні ризики України в умовах фінансової кризи
3.2 Сучасні тенденції валютного регулювання в Україні та можливі шляхи вирішення актуальних проблем

Висновки
Список використаних джерел

Робота містить 47 сторінок.

Сучасні міжнародні валютно-фінансові відносини відрізняються швидким розвитком, що перетворює дану систему у найбільш мобільне і динамічне утворення в структурі міжнародних економічних відносин. За таких умов головним призначенням світової валютної системи є регулювання сфери міжнародних розрахунків та валютних ринків для забезпечення сталого розвитку світової економіки.
Об’єктом дослідження є валютно-фінансові відносини як сукупність суспільних відносин, що складаються при функціонуванні валюти у світовому господарстві та обслуговують взаємний обмін результатами діяльності національних господарств.
Предметом дослідження є особливості міжнародної валютної системи, тенденції її розвитку та особливості функціонування світового валютного ринку.
Метою даної роботи є дослідження та обґрунтування поняття та структури валютно-фінансових відносин, встановлення системи та особливостей функціонування міжнародного валютного ринку, визначення особливостей міжнародно-валютних відносин України.
Завдання даної роботи:
— встановлення поняття та сутності міжнародних валютно-фінансових відносин;
— загальний огляд еволюції світової валютної системи;
— визначення поняття та видів валютного курсу;
— розгляд стан і динаміки світового валютного ринку;
— аналіз тенденцій розвитку сучасного валютно-фінансового ринку, визначення особливостей впливу сучасної геополітики на світову валютно-фінансову систему;
— визначення сучасних тенденцій валютного регулювання в Україні та можливих шляхів вирішення актуальних проблем.
Аналіз системі валютно-фінансових відносин здійснив ряд закордонних і вітчизняних учених, серед яких особливо слід виділити наукові праці М Я. Белінська, О. Береславська, С. Боринець, В. Васенко, А. Гальчинський, Л. Красавіна, О. Пруський, Л. Руденко, Є. Савельєв, А. Семенов, В. Стельмах, А. Філіпенко та ін.