Особливості діяльності транснаціональних корпорацій в Україні курсова 2021

3.00 $

Описание

План
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ
1.1 Сутність транснаціоналізації та історія розвитку ТНК
1.2 Основні риси ТНК: організаційні форми, конкурентні переваги, недоліки, роль у розвитку національної економіки
1.3 Особливості стратегічної діяльності ТНК
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК В УКРАЇНІ
2.1 Масштаби, тенденції діяльності і вплив ТНК в Україні
2.2 Умови виходу національних підприємств на міжнародні ринки
РОЗДІЛ 3 ПРОБЛЕМИ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ТНК
ВИСНОВКИ
Перелік використаної літератури

Робота містить 47 сторінок.

Методичка тут
Методичка міжнародна економічна діяльність України

Традиційною структурою ТНК є так звана “пірамідальна система”, яка найчастіше використовується у державах англо-американської “сім’ї” права. Вона включає головну (материнську) компанію та інші підрозділи ТНК, що розташовані і функціонують у різних країнах світу, які, у свою чергу, можуть бути основними компаніями відносно компаній наступного рівня — “внучатих” компаній. Материнській компанії підпорядковуються регіональні відділи ТНК, кожен з яких відповідає за свій географічний регіон. Зважаючи на збільшення обсягу зарубіжного виробництва в країнах зі сприятливим податковим режимом, більшість ТНК створюють зональні центри (базові компанії), які функціонують під керівництвом і контролем відповідних регіональних відділів. Зональний центр юридично оформлюється у вигляді самостійної юридичної особи або у вигляді відокремленого підрозділу регіонального відділу.
Дочірні компанії зі 100-відсотковою участю (subsidiaries), спільні підприємства (joint ventures), що наділені статусом окремих юридичних осіб, філіали (branches) і представництва (missions), які не мають такого статусу, є найнижчою і найчисельнішою ланкою у структурі ТНК. Вони розташовані здебільшого у країнах, що розвиваються, а порядок їх заснування і діяльності встановлюється внутрішнім правом приймаючих країн [14].
Прикладом “пірамідальної системи” ТНК є корпорація “IBM” — основна холдингова компанія відносно регіональних холдингових компаній, які беруть переважну участь у компаніях, утворених в окремих країнах.