Основи конституційного устрою України, 2004 г.

1.00 $

Категория:

Описание

Зміст
Декларація про державний суверенітет України — основа суверенітету та самоврядування народу.
Конституція — основний закон держави.
Народовладдя в Україні, форми його здійснення.
Принцип поділу влади.
Державні символи України.
Список літератури

У різних країнах юридичне закріплення та реальне існу-вання цих трьох видів суверенітету різне. Нині в Україні всі три види суверенітету знайшли юридичне закріплення в роз-глядуваній Декларації.
Поняття «державний суверенітет», висвітлене в преамбу-лі Декларації, розкривається в десяти її розділах.

Методичка тут
метод Правознавство для менеджменту