Публічно-правові та приватно-правові галузі права: порівняльно-правова характеристика, Курсова 2012 р.

2.00 $

Описание

Зміст
Вступ
Поняття, ознаки та види галузей права
Публічно-правові галузі права
Приватно-правові галузі права
Порівняльна характеристика публічно-правових та приватно-правових галузей права
Висновки
Список використаних джерел

Так звані «приватно-правові відносини» не перебувають у такому безпосередньому зв’язку з правовою нормою, як правовідносини публічного права, а тому традиційна характеристика правовідносин як суспільних відносин, врегульованих нормами права, головним чином, стосується відносин, які виникають у сфері публічних галузей права (передусім, адміністративних, усіх процесуальних тощо).