Роль правоохоронних органів у забезпечення прав і свобод людини, Курсова 2017 р.

2.00 $

Описание

Зміст
Вступ
Характеристика основних елементів правового статусу особи
Характеристика системи правоохоронних органів держави Україна
Завдання і компетенція правоохоронних органів щодо забезпечення прав і свобод людини в Україні
Висновки
Список використаних джерел

Головним змістом і спрямованістю діяльності держави стають права і свободи людини та гарантії їх здійснення. Утвердження та забезпечення цих прав і свобод Конституція України покладає на державу як її головний обов’язок. Діяльність щодо охорони прав та законних інтересів громадян, фізичних та юридичних осіб від протиправних посягань, забезпечення неухильного дотримання законності та громадського порядку, боротьба зі злочинами та правопорушеннями називають правоохоронною діяльністю.

Методичка тут методичка Теорія держави та права